ทีมชีวานนท์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ สหคลินิกชีวานนท์

ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ชีวานนท์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ด้วยการใช้ยา การให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว และการเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการวินิจฉัยและตรวจรักษาโรค พร้อมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคนไข้แต่ละโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อบริการให้แก่ผู้รับบริการในชุมชน และบริการผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการที่มีประสบการณ์ด้านผู้สูงอายุและรักในบริการผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้คำแนะนำปรึกษา การกายภาพบำบัด และโภชนาการบำบัด ด้วยการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เรื่องของวัย เราใส่ใจดูแล โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่ ชีวานนท์
สหคลินิก

นายแพทย์ประกาศิต วิรฬหกุล

แพทย์ประจำคลินิก

นายแพทย์ปราโมทย์ อ่อนอุดม

แพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท

แพทย์หญิงสุธิดา แซ่ก๊วย

แพทย์เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์

[โปรดเลือกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดของแพทย์]

คุณต้องการนัดหมาย ทีมแพทย์ของเรา ใช่หรือไม่?

สามารถนัดหมายได้ผ่านการนัดหมาย ออนไลน์ หรือ โทรติดต่อสอบถาม 092-603-1500