Site icon Chevanon Polyclinic

เรื่องของตาในผู้สูงอายุ

มองเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัด ตรวจสายตาที่เปลี่ยนแปลง ช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ และทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกผู้สูงอายุ ชีวานนท์ โดยหมอประกาศิต อายุรกรรม ใกล้ฉัน จ.นนทบุรี
ศูนย์กลางของชุมชน ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในเมือง โดยจะให้บริการทางการแพทย์ ในการป้องกัน รักษาโรคในผู้สูงอายุ รวมไปถึงการกายภาพบำบัด อาหารสุขภาพและการโภชนาการ นอกจากความเสื่อมถอยในผู้สูงอายุแล้ว ยังดูแลสุขภาพทางจิตใจและอารมณ์ ซึ่งคลินิกได้ออกแบบให้มีความเป็นเลิศทางด้านผู้สูงอายุ มีทีมสหวิชาชีพที่พร้อมดูแลผู้สูงอายุทุกมิติ ทุกวัย และทุกคนในครอบครัว #มาที่เดียวครบจบทุกปัญหาสุขภาพ

Exit mobile version